Chữ ký Online Yêu cầu tử hình shibuya yasumasa(澁谷恭正)

Online sign for the death penalty for Shibuya Yasumasa(澁谷恭正)